Backup-as-a-Service

Архивирането на данни е сигурен начин да се предпазите от загуба на критична за вас информация. Това е единственият вариант да предпазите вашия бизнес, независимо с какви темпове нараства той, и дали използвате клауд платформи за съхранение на своите данни или ги пазите локално.

Защитете своята информация!

Заявете услуга
Ransomware Prevention
Защитава вашите файлове от различни типове вируси, включително и такива, които криптират информацията.
Universal Restore
Минимизира времето за възстановяване на вашите Linux или Windows системи, независимо на какъв хардуер работят те.
Automated Bare-Metal Recovery
Намалява времето за възстановяване на критични системи с помощта на автоматизирани процеси.
Block-Size Deduplication
Намалява количеството на архивирани данни и използвания интернет капацитет, чрез проверка за дублирани данни.
Centralized Web Management Console
Централизиран уеб достъп позволява управление на всички архивни копия от едно място.
Incremental Fast Backups
Запазва само едно пълно архивно копие, всички останали архиви съдържат само информацията, която е променена.

Гледайте онлайн събитието, което Нетера и Акронис организираха за бизнеса на 14 октомври 2020 г., и научете всичко за тези решения от водещи специалисти в областта!

Започнете с Backup-as-a-Service

Свържете се с нас, за да ви помогнем с новата ви услуга!