Нает сървър - Описание на услугата

1. Дефиниция

Нетера предоставя възможност на Клиента да наеме срещу заплащане ресурсите на физически сървъри, разположени в нейни дейта центрове Клас 1, за определен период от време.

Услугата се предплатена на абонаментен принцип, с периодично действие и с период на отчитане един месец. Минималният срок за предоставяне на услугата е 12 месеца, но при наличие на свободни сървъри е възможно услугата да се предостави за по-кратък период.

2. Търговски параметри на услугата

2.1. „Процесори“ - брой и вид на процесорите в наетия сървър (примери: „2 x Xeon E5620“, „1 x Intel Xeon E5606“);

2.2. „Физическа памет“ - размер на физическата памет в наетия сървър, в гигабайти (примери: „4GB“, „16GB“);

2.3. „Твърди дискове“ - брой, размер в гигабайти и вид на твърдите дискове в наетия сървър (примери: „2 x 500GB SATA“, „1 x 2000GB SAS“, „4 x 146GB SSD“);

2.4. „Хардуерен RAID контролер“ - наличие и вид на хардуерен RAID контролер в наетия сървър (примери: „не“,„LSI MegaRAID SAS 9260-8i“);

2.5. „Гарантирана Интернет свързаност“ - гарантирана международна Интернет свързаност на наетия сървър в Mbps (примери: „10Mbps“, „50Mbps“);

2.6. „Интернет свързаност към България“ - свързаност на наетия сървър към България в Mbps (примери: „10Mbps“, „50Mbps“);

2.7. „IPv4 адреси“ - брой на предоставените реални IPv4 адреси (примери: „1“, „4“);

2.8. „Друго“ - други хардуерни компоненти (пример: „втори захранващ модул“).

3. Подробно описание на услугата

3.1. Точка на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя в всички „Клас 1“ дейта центрове на Нетера.

Дефиницията на „Клас 1“ дейта центровете на Нетера и гарантираните условия, които предоставят, са описани в документа „Класификация на дейта центровете на Нетера“.

3.2. Условия на услугата

3.2.1. С поръчка на услугата Клиентът се съгласява с условията, описани в настоящия документ, както и с общите условия за предоставяне на телекомуникационни услуги от „Нетера“ ЕООД.

3.2.2. За периода на наемане всички сървъри са собственост на Нетера и са разположени в нейни дейта центрове Клас 1. Клиентът разполага с пълен отдалечен достъп до сървърите, но няма физически достъп до тях.

3.2.3. Обект на наем е не самия физически сървър, а неговите хардуерни ресурси.

3.2.4. Всички сървъри отговарят на следните условия:

a) тествани са преди да бъдат въведени в експлоатация;

b) разполагат с IPMI (Intelligent Platform Management Interface) контролер, позволяващ на Клиента отдалечен достъп на ниско ниво до системата чрез обикновен уеб браузър, както и чрез специализиран софтуер;

3.2.5. Услугата се предоставя в срок до 10 работни дни след подписване на поръчка от страна на Клиента.

3.2.6. Като част от тази услуга Нетера не носи отговорност за правилното функциониране на инсталирания от Клиента софтуер върху наетия сървър. Нетера няма достъп и не носи никаква отговорност за цялостта, конфиденциалността и достъпността на информацията и данните, разположени върху наетите сървъри.

3.2.7. При първоначалното конфигуриране на сървъра се генерира случайна парола за достъп до него. Тази парола е видима в уеб базирания контролен панел. За по-голяма сигурност Нетера препоръчва на Клиента да смени паролата чрез самия сървър, така че тя да е различна от генерираната.

3.2.8. Като част от тази услуга Нетера предоставя на Клиента едно или няколко потребителски имена и пароли за достъп до ресурсите или тяхното управление. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на тези потребителски имена и пароли, както и за всички обстоятелства, възникнали при използването им.

3.2.9. Като част от тази услуга Нетера разполага с ограничен достъп до IPMI контролера на наетия сървър. Ограниченият достъп позволява наблюдение на различни хардуерни параметри на сървъра, което пък дава възможност за превенция и диагностика на различни хардуерни повреди.

3.2.10. Нетера не носи отговорност за действия на допълнителни потребителски акаунти, които Клиентът е създал и на които е предоставил достъп до управлението на услугите си чрез уеб базирания контролен панел.

3.2.11. Съдържанието, което се намира върху сървърите, се предоставя изцяло от Клиента. Нетера не носи никаква отговорност за това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на разполагането и използването на това съдържание, нито и за обстоятелства, възникнали в следствие на използване на услугата от страна на Клиента или трети страни.

3.2.12. Достъпът до сървъра се прекратява, ако Клиентът не заплаща услугата в договорените срокове или ако не поднови услугата след изтичане на срока, за който е заплатена. Ако услугата не бъде подновена в последващ 14 дневен срок сървърът и всички данни в него се изтриват. При наличие на достатъчно свободни ресурси е възможно Нетера да запази данните за период до 30 дни преди те да бъдат изтрити.

4. Включени услуги

При закупуване на услугата „Сървър под наем“, Клиентът получава без допълнително заплащане от Нетера:

4.1. Два реални статични IP адреса - един за самия сървър и втори за модула за отдалечена администрация (IPMI).

4.2. Базова инсталация на операционна система Линукс. Клиентът има възможност също да инсталира операционна система отдалечено, чрез модула за отдалечена администрация (IPMI).

5. Допълнителни услуги

5.1. IT услуги

Нетера предоставя на Клиента възможност за избор на допълнителни управляеми IT услуги.

6. Дефиниция за наличност и приемателен тест

6.1. Услугата се смята за работеща и налична, ако сървърът е технически изправен и свързаните услуги за достъп до Интернет са налични.

6.2. При всяко друго състояние, различно от т.5.2, услугата се счита за наработеща и неналична.

6.3. Приемателния тест се счита за успешен, ако услугата е налична след активиране.

7. Гаранции за качество

7.1. Гаранциите за качеството на услугата се намират в документа „Споразумение за гарантиране качеството на услугата Сървър под наем“.

7.2. Гаранциите за качество на включените услуги за достъп до Интернет се намират в документа „Споразумение за гарантиране качеството на услугите достъп до Интернет и пренос на данни“.

8. Активиране и поддръжка

8.1. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от отдел „Технически“.

8.2. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел.

8.3. В случай че достъпът до уеб базирания контролен панел е невъзможен, Клиентът има възможност да се свърже с Центъра за управление на мрежата (NOC) на Нетера. Телефоните за 24 часова връзка с Центъра за управление на мрежата (NOC) са : +359 888 929966 мобилен и +359 2 974 3311 фиксиран.